Boek

De Derde Boom is een boek geschreven door Jan en Martha Kleingeld. De subtitel van het boek is: Asperger in voor- en tegenspoed.

Meer informatie

Voor meer informatie over het boek De Derde Boom zie onderstaande links:

Samenvatting De Derde Boom

Dat een relatie met iemand met autisme vaak problemen oplevert, zal geen nieuws zijn. Er spelen veel zaken mee: onbegrip, onduidelijkheid, stress, angst om er maar een paar te noemen. Zeker als niet bekend is dat het om autisme gaat kunnen er van beide kanten veel frustraties zijn. Het verhaal van Jan en Martha Kleingeld is bijzonder, omdat het om twee unieke personen gaat, maar toch zullen veel mensen zich in hun verhaal herkennen. De boodschap is niet zozeer dat liefde alles overwint: herkenning en acceptatie van de stroonis en eventueel met een therapeut werken aan oplossingen voor de problemen heeft Jan en Martha enorm geholpen in hun huwelijk.

Kaft van het boek De Derde Boom

Recensie van het boek

Een persoonlijke beschrijving van de relatie tussen een man die het syndroom van Asperger heeft en zijn vrouw. Ondanks obstakels en problemen kreeg hun liefde vorm en inhoud. Het boek bevat twee delen. In de ene helft schrijft Jan zijn verhaal; het vormt een keerdruk met het verhaal van Martha. Het is om het even waar je begint te lezen. Het was een zoektocht om te ontdekken dat Jan leed aan het syndroom van Asperger. Dat was een schok, dat anderen dezelfde wereld anders ervaren. Deze gepromoveerde en intelligente scheikundige gaat dus noodgedwongen in therapie. Hij ziet het als een middel om te leren hoe 'normale' mensen hun wereld anders zien en beleven dan Jan. Ervaringen worden boeiend beschreven, tragisch en ook komisch. Hij kwam dikwijls in absurde situaties terecht en werd niet altijd correct en begripvol behandeld. Hij leert ervaringen in hokjes op te slaan en dankzij een goed geheugen weet hij hoe te moeten reageren wanneer 'normaal' sociaal gedrag wordt gevraagd. "Hij leerde de emotie 'teleurstelling' pas kennen toen hij 40+ was". Het huwelijk met Jan was voor Martha haar tweede. Ze beschrijft dit huwelijk met diepe dalen, maar ook momenten van liefde en geluk. Het boek is geschikt voor ieder die met autisme en Asperger te maken heeft. - Frans Peterse - Bron: bol.com

Verwijzende links naar dederdeboom.nl

Op deze website zijn de inkomende links naar dederdeboom.nl te vinden.